ECG Simulatie

De grootste uitdaging in het onderwijs is om complexe en abstracte concepten op een effectieve en efficiente (elektronische) manier aan studenten over te brengen. De huidige versie van ECGSIM (versie 1.3) komt een heel eind in de goede richting. Deze simulatiesoftware maakt het mogelijk het complexe verband tussen een elektrocardiogram (ECG) en de elektrische activiteit van een gedeelte van het hart zichtbaar en inzichtelijk te maken. Maar, en daarom deze projectaanvraag, nog niet ver genoeg. De nieuwe versie van ECGSIM (versie 2.0) moet op de eerste plaats ‘op maat’ gemaakt worden voor studenten van de opleidingen geneeskunde en technische geneeskunde, andere doelgroepen volgen later. Daartoe moet versie 2.0 zodanig ontworpen worden dat het eindresultaat een robuust, uitbreidbaar en configureerbaar simulatiepakket is. Voor elke doelgroep moet het dan mogelijk zijn user interface op maat te maken, waarmee verschillende typen leerdoelen op verschillende niveaus (van eenvoudig naar zeer moeilijk) gerealiseerd kunnen worden. De didactische specificaties evenals de voor elke opleiding geformuleerde leerdoelen zullen door een gebruikerscommissie geinventariseerd en geformuleerd worden. Tevens is het de bedoeling de software geschikt te maken voor gebruik als interactief practicum, dat door de studenten geheel zelfstandig uitgevoerd kan worden. In versie 2.0 zullen in ieder geval de volgende uitbreidingen geimplementeerd worden: . Simulatie van het complete ECG, d.w.z. zowel van de boezems en de kamers (huidige versie bevat alleen de kamers) . Simulatie van de complexe fysiologische veranderingen t.g.v. een hartinfarct en de daarbij horende ECG veranderingen. . Uitbereiding in het aantal bronparameters, waardoor verschillende onderzoeksvragen beter onderzocht kunnen worden De software wordt onder Creative Commons/GNU LGPL licentie verspreid. De voorgestelde licentievorm vereist dat veranderingen in en aanpassingen aan de software door derden onder dezelfde licentievorm beschikbaar worden gesteld.

Email: peter.m.vandam@xs4all.nl

Zie de website www.ecgsim.org voor  informatie en downloads.

 

P 7 7a