Welkom op de site van Stichting IT Projecten.

STITPRO ondersteunt educatieve en maatschappelijk relevante ICT-projecten. Voorwaarden daarbij zijn dat het resultaat wetenschappelijk onderbouwd is, de software zoveel mogelijk “open source” is, het gebruik voor derden in principe kostenloos is en verder rijkt dan alleen de initiële doelgroepen en de operationele ondersteuning van een project voor langere tijd is gewaarborgd.

Kijk hier voor actuele projecten