Hoogte van de subsidie

Stitpro hanteert drie subsidie plafonds: A) projecten tot €10.000, B) projecten tot €50.000 en C) projecten vanaf €50.000. Voor elke categorie geldt een aantal projecteisen: download hier de projecteisen.

Overeenkomst

Indien een project voor subsidie in aanmerking komt, wordt dit vastgelegd in een overeenkomst. Download hier een voorbeeld van de subsidieovereenkomst. Er kunnen aan dit voorbeeld geen rechten ontleend worden.

Stitpro verzoekt projecten om melding te maken van Stitpro als financier. Stitpro logo’s kunnen in diverse bestandsformaten (.eps, .ai, .svg, .pdf, .jpg & .png) worden gedownload: download logo’s.

Congresbezoek

Om bekendheid te geven aan een project stimuleert Stitpro congresbezoek. De kosten van congresbezoeken zijn geen onderdeel van de projectaanvraag en dienen via dit formulier te worden aangevraagd. In overleg met de aanvrager zal Stitpro besluiten de aanvraag al dan niet te honoreren.

Projectaanvraag

Afhankelijk van de omvang van een project worden eisen gesteld aan de projectaanvraag.
Een voorbeeld van een projectaanvraag kan hier opgehaald worden: plan.pdf

Aanvragen of andere informatie kan worden gestuurd naar: bestuur@stitpro.nl