Project Completed
2022-02-23
Ton Pillich
Stichting Belevenderwijs Nederland

Stichting Belevenderwijs Nederland is ontstaan op initiatief van GIPS Spelen & Leren, in samenwerking met VR Lab.

GIPS S&L bezoekt met mensen met een beperking (basis)scholen om bij kinderen door beleving van de handicaps kennis en begrip te ontwikkelen. Virtual Reality is een krachtig hulpmiddel hiervoor.

VR Lab is een Nijmeegse producent van VR applicaties op diverse terreinen.

Het thema autisme (ASS) wordt uitgewerkt door de nieuwe Stichting Belevenderwijs Nederland.

Doelstelling

Stichting Belevenderwijs Nederland (SBN) zet Virtual Reality in om beleving van beperkingen tastbaar te maken. Het eerste thema is Autisme Spectrum Stoornissen (kortweg: autisme).

SBN maakt begrip voor, inzicht in en kennis over autisme overdraagbaar, zodat omgang met elkaar affectiever en prettiger verloopt. Naast versterking van het onderwijs richt SBN zich op professionals en andere personen die in contact komen of werken met en voor mensen met autisme.

Werkwijze

De ontwikkeling van het project Beleef(d) Autisme, vindt plaats in twee fases. De eerste fase, een proof of concept, is afgerond en getest. Met onder andere de feedback hierop is in 2022 de 2e fase vormgegeven. Deze bestaat uit een volledige Virtual Reality beleving, gebaseerd op een script, waarin de meest voorkomende kenmerken van autisme worden beschreven in scènes, en een ondersteuningsmodule voor de leerkracht (2-delige workshop, met veel praktische tips).

Leslokaal zonder leerlingen

Leslokaal zonder leerlingen

Leslokaal met leerlingen

Leslokaal met leerlingen

Doelgroep

SBN richt zich in eerste instantie met Beleef(d) Autisme op leerkrachten in het basisonderwijs. Echter: de VR applicatie Beleef(d) Autisme is, met wat aanpassingen, ook geschikt voor anderen die met mensen met autisme in aanraking (kunnen) komen. Denk aan: opleidingen voor onderwijsgevenden, zorg, bedrijven, etc.

Contact

Mail: bestuur@stichtingbelevenderwijs.nl
VR Lab: info@vr-lab.nl